Sauga põhikool

Kokanduse ring

21/09/2017 - 09:07

Teade kokandushuvilistele!

Sellel õppeaastal avatakse huviliste olemasolul taas kokanduse ring. Juhendaja Õie Kukk.

Ringi aeg: neljapäev 13.20 - 15.00 või teisipäev 13.20 - 15.00 kokanduse klassis. Registreerimisel täpsustada, milline päev paremini sobib. Kuna tunniplaanid on klassiti erinevad, siis on ringi aegu raske paika panna. Tund hakkab toimuma päeval, millel on registreerunuid rohkem. 

Registreeri: magdalenad@saugakool.ee

Lisada õpilase nimi, vanus, telefon, ema nimi ja telefoni number. 

Tuletame meelde, et ringi registreerudes võetakse kohustus ringi töös osaleda. Puudumisest tuleb ringijuhendajat teavitada. 

 

 

Euroopa Juunioride Informaatikaolümpiaad

18/09/2017 - 10:16

Euroopa Juunioride Informaatikaolümpiaadilt (kuni 15-aastastele), mis toimus Sofias, Bulgaarias, tuli meie kooli õpilane Andres Alumets võidukalt koju. Ta oli ka Eesti iseõppijatest koosnenud võistkonna parim ning sai kaela pronksmedali.

Paljudes riikides õpetatakse programmeerimist koolides laialdaselt ning neis on ka olümpiaadi kandepind tugevam. Keskmiselt edukaimad riigid olid Venemaa, Ukraina, Bulgaaria, Rumeenia, Kreeka. Võistluse üldvõitjaks tuli aga Nikoloz Birkadze Gruusiast.

Rohkem infot ja pilte saab vaadata siit: https://www.facebook.com/estinfol/

Lastevanemate üldkoosolek

15/09/2017 - 11:46

Lastevanemate üldkoosolek 21. septembril, kell 17.30.
Edasi jätkuvad koosolekud klassides.

Päevakorras:

 • Direktori sõnavõtt
 • Tutvumine uue kooli psühholoogiga
 • Sauga kooli hindamisjuhendiga tutvumine
 • Ülevaade möödunud õppeaastast
 • Uue hoolekogu valimine

Ootame rohket osavõttu!

Robootikaring

13/09/2017 - 18:23

Robootika ringi eesmärgiks on tõsta laste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut. Lastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel. Tunnis õpitakse koos mehaanika ja programmeerimise põhitõdesid. Huviring on mõeldud neile, kes lisaks üldisele tehnikahuvile tahavad ise oma kätega midagi valmis ehitada.

Tundi kaasa võtta isiklik sülearvuti.

Registreerimisel vajame järgmisi andmeid: lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, lapse telefoninumber, lapsevanema ees- ja perekonnanimi, telefoninumber.

Huviringid 2017/2018 õppeaastal

11/09/2017 - 15:25

Sellel õppeaastal on õpilastel võimalus osaleda väga põnevates ja harivates huviringides tasuta. Huviringid toimuvad nii Sauga Avatud Noortekeskuses kui Sauga Põhikoolis. Osa huviringe toimub kahjuks ainult esimesel poolaastal ehk jõuludeni, kuna tegemist on projektipõhise rahastusega. 

Ringide plaani leiab SIIT. Palun registreerida aegsasti ning kohusetundlikult kohal käia. 

Registreerimisel vajame järgmisi andmeid: huviring, lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, lapse telefoninumber, lapsevanema ees- ja perekonnanimi, telefoninumber.

Sauga kooli sügismatk

11/09/2017 - 13:44

6. septembril toimus Sauga Põhikooli igasügisene matk, kus osalesid kõik kooli õpilased ja õpetajad. Käesoleval  aastal otsustasime ajaloo kasuks ja külastasime Soontagana maalinna, Mihkli kirikut ja Oidrema mõisa. Soontagana maalinna jõudmiseks matkasime läbi metsa paar kilomeetrit, kohale jõudes sai ronida vaatetorni ning uudistada linnuse vallil, juurde rääkisime maalinna ajaloost. Seejärel suundusime Mihkli kirikusse, kus ootas meid kirikuõpetaja Kaido Saak, kes rääkis õpilastele lühidalt kiriku ajaloost, erinevatest usulahkudest  ning näitas lisaks kirikule pastoraadihoonet. Tähelepanuta ei jäänud ka mälestusmärk kuulsaimale metsavennale Ants Kaljurannale (Hirmus Ants).Viimase kohana külastasime Oidrema mõisa, kus sealne mõisahärra Riho Erismaa  tutvustas mõisa ajalugu ning rääkis oma põllumajandusmõisa töödest ning tegemistest.

Sügismatk läks väga korda – ilm oli ilus ning saime tuttavaks huvitavate paikadega oma kodukandis.
Pildid üleval peagi kooli kodulehe pildigaleriis. 

Merlin Kajalainen ja Heli Alumets

Info busside ja bussigraafikute kohta

31/08/2017 - 09:50
ManusSuurus
Sõiduplaan 2017-2018.pdf188.05 KB
Õpilaste tasuta sõit maakonnas, info 19.09 2017.pdf194.46 KB

Teade parkimiskorra muutuse kohta

09/05/2017 - 08:56
 • Seoses kooli fassaadi remonditööga on parkimine võimalik kiviaida ehk söökla heki poolses ääres. 
 • Lapsevanemad, kes õpilased autoga kooli toovad, saavad lapse maha panna bussipeatuses. 

 

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. 

Miks tulla Sauga Põhikooli?

01/03/2016 - 11:28
 • Koolis õpib 2017/2018 õppeaastast alates 169 õpilast. Õpilaste arv suureneb iga aastaga. Sellegipoolest on igale lapsele võimalik õpetajal individuaalselt läheneda, sest klassid on väikesed. Kooli prioriteediks on lapse mitmekülgne areng ja kaasatus.
 • Kool on küll Sauga keskusest kaugel, kuid kooli toob ja viib õpilasi kaks koolibussi ja buss nr 57, mis võimaldab lastel mugavalt koolis käia. Bussisõidud on tasuta.
 • Kõikides klassides kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
 • Koolis on käsil videote tegemine erinevatest tunnimaterjalidest, et õpilastel oleks haiguse tõttu koju jäämise korral võimalik tundi järelevaadata ja õppida.
 • Kõikidel meie õpetajatel on erialane kõrgharidus ning nad omavad suurt kogemust lastega töötamisel. Samuti täiendatakse end pidevalt koolitustel.
 • Süvendatud õpe toimub inglise keeles ja arvutiõpetuses. Tunnid algavad esimeses klassis.
 • Hindamissüsteem ja õpe on lapsesõbralik ega tekita koolistressi.
 • Koolis on tööl ka logopeed, kes võimaldab lastel saada vajadusel kõneravi.
 • Õppetöösse kaasatakse erivajadustega lapsi ning andekaid õpilasi toetatakse.
 • Lastel (1.- 4. klassini) on võimalik osa võtta pikapäevarühma tööst, kus pikapäevarühma õpetaja juhendamisel tehakse koduseid ülesandeid.
 • Õpilased on saavutanud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel auhinnalisi kohti. Lõpueksamite tulemused on kõrged.
 • Koolis toimub palju erinevaid üritusi, mis koolielu rikastavad.
 • Kõik huviringid on õpilastele tasuta. Koolis on näiteks tantsuring, mudilaskoor, kunstiring, pilliõpe (klaver) jne. Ringitunnid on tasuta.
 • Ekskursioonid on kooli poolt toetatud ja õppereisidel käimine on kooli õppetöös väga tähtsal kohal.
 • Kool on seotud mitmete erinevate projektidega ning õpilased saavad osaleda projektitöös.

 

Avalduse kooli vastuvõtmiseks saab täita SIIN.

Hea haridus Sauga Põhikoolist!

Sauga Põhikool Facebookis

12/08/2015 - 14:36

TÄHELEPANU!

Sauga Põhikoolil on ka Facebook!