Sauga põhikool

Heategevuslik teatejooks 2020

24/09/2020 - 15:32

Kolmapäeval, 23.septembril toimus Pärnu Rannastaadionil heategevuslik teatejooks, mille eesmärgiks on koguda raha Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse mängulise liikumisraja rajamiseks. Peale Pärnu toimus 15.heategevusjooks 27 linnas ja asulas üle Eesti. See on Eesti suurim koolinoorte spordiüritus ja ühtlasi üleeuroopalise spordinädala avaüritus. Võistlused avas ja esimese stardipaugu lasi Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Enne võistluste algust tehti presidendiga ka ühispilt, millest said osa võtta ka Sauga Põhikooli õpilased.

Pärnu heategevusjooksust võtsid osa ligi 1400 õpilast linna ja maakonna koolidest. Meie koolist oli välja pandud 6 võistkonda – kaks viiendate klasside võistkonda (millest ühes jooksid neljanda klassi õpilased), üks kuuenda, üks seitsmenda, üks kaheksanda ja üks üheksanda klassi võistkond. Igas võistkonnas jooksid 4 poissi ja 4 tüdrukut ja igaühel tuli läbida 150-250 meetrit. Kõik osalejad said endale kollase mesikäpa T-särgi ja mesikäpa maiustusi.

Sellel teatejooksul võitjaid välja ei selgitatud. See aga ei tähendanud, et kõik noored poleks teatepulka saades maksimaalselt pingutanud. 

Päikesepaistelise ilmaga Rannastaadionil toimunud jooksust tundsid loodetavasti kõik rõõmu, sest teatejooksu eesmärk oli propageerida laste tervislikku elustiili ja muuta liikumisharjumusi!

Romet Mihkels
kehalise kasvatuse õpetaja

Rohkem pilte SIIN.

Seenenäitus 2020

19/09/2020 - 15:47

10. septembril käisid 1.- 4. klassid Pernova loodusmajas seente näitusel. Näha sai erinevaid seeni: söödavaid, mittesöödavaid ja mürgiseid seeni. Igal seenel oli kõrval ka kirjeldus, mida õpilased said lugeda. Pärast seda, kui seentega oli iseseisvalt tutvutud, rääkis õpetaja Maile igast seenest eraldi ja hiljem lahendasid õpilased ka seente teemal ristsõnu. Loodusmaja territooriumil oli lastele veel palju muudki huvitavat. Nad said näha tänaval viibivaid väikseid kanu, huvitavaid taimi ja põõsaid ning samuti sai istuda lõkke ääres ja ennast tuulise ja vihmase ilmaga soojendada. Päev oli huvitav, õpilased said teada palju uut ja kasulikku. Lisaks sellele jagasid õpilased kaaslastega ka oma kogemusi ja teadmisi seente korjamise ja valmistamise kohta.

Karolina Toomsalu
4. klassi klassijuhataja

Rohkem pilte leiab SIIT.

Sügisandide näitus 2020

08/09/2020 - 09:39

1. klassid 2020

02/09/2020 - 23:31

ILUSAT KOOLITEED 1.KLASSID !

Sauga Põhikooli koolivorm

09/05/2020 - 21:09

Miks tulla Sauga Põhikooli?

01/03/2016 - 11:28
 • Koolis õpib 2020/2021 õppeaastast alates 209 õpilast. Õpilaste arv suureneb iga aastaga. Sellegipoolest on igale lapsele võimalik õpetajal individuaalselt läheneda, sest klassid on väikesed. Kooli prioriteediks on lapse mitmekülgne areng ja kaasatus.
 • Kool on küll Sauga keskusest kaugel, kuid kooli toob ja viib õpilasi kaks koolibussi ja buss nr 40, mis võimaldab lastel mugavalt koolis käia. Bussisõidud on tasuta.
 • Kõikides õppetundides kasutatakse kaasaegseid IKT vahendeid.
 • Kõikidel meie õpetajatel on erialane kõrgharidus ning nad omavad suurt kogemust lastega töötamisel. Samuti täiendatakse end pidevalt koolitustel.
 • Süvendatud õpe toimub inglise keeles ja arvutiõpetuses. Tunnid algavad esimeses klassis.
 • Hindamissüsteem ja õpe on lapsesõbralik.
 • Koolis on tööl ka logopeed, kes võimaldab lastel saada vajadusel kõneravi.
 • Õppetöösse kaasatakse erivajadustega lapsi ning andekaid õpilasi toetatakse.
 • Lastel on võimalik osa võtta pikapäevarühma tööst, kus on võimalik nii õppida kui ka tegelda huvitegevusega.
 • Õpilased on saavutanud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel auhinnalisi kohti. Lõpueksamite tulemused on kõrged.
 • Koolis toimub palju erinevaid üritusi, mis koolielu rikastavad.
 • Koolis tegutsevad erinevad huviringid ning ringitunnid on tasuta.
 • Õppereisidel käimine on kooli õppetöös väga tähtsal kohal ja on kooli poolt toetatud.
 • Kool on seotud mitmete erinevate projektidega ning õpilased saavad osaleda projektitöös.

Avalduse kooli vastuvõtmiseks saab täita SIIN.

Hea haridus Sauga Põhikoolist!