Õpetajate omalooming

Õpetajad tegid koostöös õpetajatepäevaks järgneva humoorika video.