Õppekavad

ManusSuurus
Ajalugu319.74 KB
Bioloogia437.53 KB
Eesti keel992.18 KB
Füüsika ja keemia582.31 KB
Geograafia532.71 KB
Inimeseõpetus1.01 MB
Informaatika602.02 KB
Kehaline kasvatus380.42 KB
Kunstiõpetus601.63 KB
Käsitöö ja kodundus420.33 KB
Loodusõpetus466.44 KB
Matemaatika714.9 KB
Muusikaõpetus475.96 KB
Tööõpetus409.42 KB
Võõrkeeled824.5 KB
Ühiskonnaõpetus223.08 KB
Loovtööde läbiviimise kord260.69 KB