Ainekavad

ManusSuurus
PDF icon Ajalugu319.74 KB
PDF icon Bioloogia437.53 KB
PDF icon Eesti keel992.18 KB
PDF icon Füüsika ja keemia582.31 KB
PDF icon Geograafia532.71 KB
PDF icon Inimeseõpetus1.01 MB
PDF icon Informaatika602.02 KB
PDF icon Kehaline kasvatus380.42 KB
PDF icon Kunstiõpetus601.63 KB
PDF icon Käsitöö ja kodundus420.33 KB
PDF icon Loodusõpetus466.44 KB
PDF icon Matemaatika714.9 KB
PDF icon Muusikaõpetus475.96 KB
PDF icon Tööõpetus409.42 KB
PDF icon Võõrkeeled824.5 KB
PDF icon Ühiskonnaõpetus223.08 KB