Avaldus kooli vastuvõtmiseks

Kui soovite näha oma last Sauga Põhikooli õpilasena, siis palun täitke alljärgnev avaldus.

Lapse andmed
Ema andmed
Isa andmed