e-Twinning

e-Twinning on Euroopa koolide kogukond

E-Twinning on Euroopa koolide virtuaalne kogukond, mis on töökeskkonnaks koolitöötajatele (õpetajatele, õppealajuhatajatele, raamatukogutöötajatele, õpilastele jne.), kes töötavad Euroopa eri riikides. Koolid, kes on otsustanud osaleda Euroopa kõige põnevamas kogukonnas, saavad seal suhelda, koostööd teha ja projekte luua.

E-Twinningu tegevus edendab Euroopa koolide koostööd, kus kasutatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT). E-Twinningu portaal (www.etwinning.net) on tegevuses osalejatele peamine kohtumispaik ja töökeskkond. Portaal on saadaval 26 keeles ning sel on nüüdseks pea 325 521 individuaalset liiget 144 870 koolist. Koolid üle Euroopa on teinud üle 43 312 projekti. Portaalis pakutakse õpetajatele on-line tööriistu koostööpartnerite leidmiseks, projektide alustamiseks, ideede jagamiseks, parimate praktikanäidetega tutvumiseks ning võimaldatakse kohe koostööd alustada, pakkudes erinevaid selleks kohandatud tööriistu eTwinningu platvormil.

Sauga Põhikoolist on e-Twinningu portaaliga liitunud õpetaja Tiina Männik alates 2013.aastast ja õpetaja Merlin Aan alates 2014.aastast. Õpetaja Tiina Männik on osalenud kokku üheteistkümnes rahvusvahelises projektis, neist seitse projekti on enda poolt  asutatud. Õpetaja Merlin Aan on osalenud kahes rahvusvahelises („Halloween for English beginners“ ja ühes riigisiseses projektis („Mardi- ja Kadripäev“). Projekti „Christmas cards“ 2014. aastal tegid mõlemad õpetajad koos ja projektis osales Euroopast üle 60-ne kooli

Tänavu möödub e-Twinningu loomisest 10 aastat. Sel puhul toimub Brüsselis 22.-24. oktoobrini e-Twinningu 10. aastapäeva konverents, kuhu oodatakse üle 500 õpetaja kõigist Euroopa riikidest.