e-Twinningu projektid

           

2015/2016. ÕPPEAASTA PROJEKTID

e-Twinningu projekt „ Euroopa sõbrad“ – „European friends.“

            Projekti kestus 2015/2016. õppeaastal  veebruar 2016 – juuni 2016

            Projekti suhtluskeeleks on inglise keel.

            Projekti asutaja: õpetaja Tiina Männik.

Projektis „ European friends“ osalesid Sauga Põhikooli 1.a ja 1.b klassi õpilased ja nende eakaaslased  Hispaaniast Barcelonast. Hispaania õpilaste juhendaja on õpetaja  Maria Juan Fernandes. Projekti eesmärkideks oli saada teadmisi Hispaania eakaaslaste igapäevasest elust, osata õpitud sõnavara piires kirjutada kiri endast ja oma hobidest, oma perest, lemmiktoitudest õppida koostööd. suhelda eakaaslastega teisest riigist. Projekt algas  veebruaris 2016. aastal ja  lõppes juunis 2016.  Õpilased vahetasid kirju üks kord kuus .Kõige populaarsemaks teemaks osutus oma lemmiktoitudest kirjutamine ja enda pildi joonistamine, mille tulemusena valmis tore power-point esitlus. Kokku kirjutati-joonistati viiel teemal (Enda ja oma klassi  tutvustus, minu pere ja kool, lemmiktoidud, minu hobid, mina ja sport). Esimeste klasside õpilastele on projekt lõppenud, aga kuna Hispaania õpetaja ja lapsed soovisid jätkata, siis uue õppeaasta algul on loomisel uus projekt 3. klassi õpilaste ja Barcelona õpilaste vahel.

 

Sauga Põhikooli 1.b klassi õpilaste Henri ja Ragnari esimesed kirjad Hispaaniasse veebruaris 2016.

 

e-Twinningu projekt „Kirjasõbrad“  - „Penfriends.“

            Projekti kestus 2015/2016. õppeaastal 4 kuud.

            Projekti suhtluskeeleks on inglise keel.

            Projekti asutaja: õpetaja Tiina Männik.

Projektis „Penfriends“ osalevad Sauga Põhikooli 4. klassi õpilased ja nende eakaaslased Ungarist Kecskemet’i koolist. Ungari õpilaste juhendaja on õpetaja Angelika Hardi. Projekti eesmärkideks on saada teadmisi Ungari kultuurist, täiendada inglise keele oskust, õppida koostööd, suhelda eakaaslastega teisest riigist. Projekt algas märtsis 2015. aastal ja lõpeb detsembris 2015. Õpilased vahetavad kirju üks kord kuus. Teemasid, millest kirjutatakse, on kokku kuus. Märtsis kirjutati endast ja valiti kirjasõbrad. Aprillis tutvustasid projektis osalejad oma kodumaad. Mais oli teemaks „My school“ („Minu kool“). Septembris kirjutati ja joonistati teemal „My family“ („Minu pere“). Oktoobris kirjavahetust ei toimu –valmib Power-Point esitlus teemal „My hobbies“ („Minu hobid). Novembris valmistatakse oma kirjasõbrale jõulukaart, kuhu kirjutatakse jõulutervitus kahes keeles – oma emakeeles ja inglise keeles. Projekt lõpeb detsembris ja seejärel tehakse kokkuvõte e-Twinningu portaalis Twinspaces.

e-Twinningu projekt „Kirjasõbrad“  - „Penfriends.“

            Projekti kestus 2015/2016. õppeaastal 4 kuud.

            Projekti suhtluskeeleks on inglise keel.

            Projekti asutaja: õpetaja Tiina Männik.

Projekt „Penfriends“ algas 9. märtsil 2015. aastal. Projektis osalevad Sauga Põhikooli 4. klassi õpilased. Projekti partneriks on Malta Gudja kooli 4. klass õpetaja Maria Mizzi juhendamisel. Projekti eesmärgiks on inglisekeelse sõnavara arendamine läbi kirjade kirjutamise, saada teadmisi Malta elu-olust, saada teadmisi  Malta eakaaslaste tegemistest. Projekti käigus vahetavad õpilased kord kuus kirju. Igal kuul on oma teema. Märtsis kirjutati ennast tutvustav kiri, valmistati lihavõttepühade kaart, kuhu kirjutati tervitused kahes keeles (eesti ja inglise keeles) ja valiti omale kirjasõber. Aprillikuus kirjutati teemal „My country“ (Minu kodumaa“). Maikuu kirjade teemaks oli „My school“ („Minu kool“). Septembris saadi teada üksteise hobidest. Oktoobris kirjutatakse teemal „My pet“ („Minu lemmikloom“). Novembris mõeldakse jõuludest - valmistatakse jõulukaardid ja kirjutatakse oma maa jõulukommetest. Projekt lõpeb detsembris 2015.

e-Twinningu projekt „Looking for penfriends“ – „Otsime kirjasõpru“

            Projekti kestus 2015/2016. õppeaastal 5 kuud.

            Projekti suhtluskeeleks on inglise keel, osalejad 4. klassi õpilased..

            Projekti asutaja ja projektiga seotud: õpetaja Tiina Männik.

e-Twinningu projekti „Looking for penfriends“ („Otsime kirjasõpru“) partneriks on 4. klassi õpilased Poolast, Gdów’i linna 2. Põhikoolist õpetaja Ela Rzaca juhendamisel. Projekti tegevused toimuvad aprillist 2015 kuni jaanuar 2016. Projekti eesmärkideks on inglisekeelse sõnavara arendamine läbi kirjade kirjutamise, iseenda tutvustamine inglise keeles, saada teadmisi Poola kultuurist, saada teadmisi Poola eakaaslaste elust ja tegemistest. Projekti käigus on kord kuus vahetatud kirju teemadel „My country Estonia /  Poland,“ „My school“ ja „My family.“ Samuti vahetati omavalmistatud lihavõttekaarte, kus peal tervitused kahes keeles – inglise ning eesti/poola keeles. Teemal „My pet“ vahetatakse Power-Point esitlused. Novembris valmistatakse jõulukaardid, kuhu kirjutatakse jõulutervitused kahes keeles ning kirjutatakse oma maa jõulutraditsioonidest. Projekt lõpeb jaanuaris 2016 kokkuvõtete tegemisega.