Eksamid 2017/2018

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite õppeained, vormid ja ajad on 2017/2018 õppeaastal järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13. –14. juuni 2018. a.