Eksamid 2020/2021

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a

matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a

 

Andmed: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/pohikooli-lopueksamid/pohikooli-...