Lugemisisu

17.  ja 18. detsembril 2019 liitusid Sauga Põhikooli 1. ja 2. klassi õpilased Sauga raamatukogus  „Lugemisisu“ lugemisprogrammiga, et innustada lapsi üle kogu Eesti raamatuid lugema. 

Tutvusime Sauga raamatukogu lugemisisu programmiga. Programmis tutvustati meile väärt uudiskirjandust ja pakuti mängulist ning loovat lisategevust. 42 õpilast said Lugemispassi. 

Viis põhjust „Lugemisisu“ programmis osalemiseks:

* Lugemisprogramm innustab lapsi raamatuid lugema.

* Lugemine annab lastele uusi teadmisi ja elamusi ning rikastab fantaasiat.

* Lapsed saavad ise valida uudiskirjanduse seast meelepäraseid raamatuid.

* Lugemist kinnistavad raamatute kohta tehtud loomingulised ülesanded.

* Lapsi tunnustatakse raamatute lugemise eest!

Jaanuaris jätkame Lugemisisu teematundidega. 

Kooliaasta lõpus premeeritakse kõiki viis raamatut läbi lugenud ja lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga.

„Lugemisisu“ programm kestab 15. maini 2020.

Lugemisisu kasvab!

Merike Rahtma ja Maile Lilletai