Töötukassa töötuba

Esmaspäeval (26.11) käis meie koolis Töötukassa karjääriinfo spetsialist Haldi Rae, kes viis läbi 9.klassi õpilastele mõeldud töötuba.