Päevakava

SAUGA PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA

8.00 avatakse koolimaja uksed

16.00 suletakse koolimaja

Tunnid:

  8.35 - 10.05       I-II tund

  10.05 - 10.30     I söögivahetund

  10.30 - 12.00   III-IV tund

  12.00 - 12.25   II söögivahetund

  12.25 - 13.10   V tund

  13.10 - 13.20   vahetund

  13.20 - 14.50   VI-VII tund

Pikapäevarühm:

  12.25 - 13.10 õppimine, mängud, huviringides osalemine

  13.10 - 13.20 söögivahetund

  13.20 - 14.05 õppimine, mängud, huviringides osalemine

  14.05 - 14.15 liikumine

  14.15 - 15.00 õppimine, mängud, huviringides osalemine

  15.05 väljub koolibuss

Aula/võimla kasutamise ajad on kokkuleppel õpetajatega.

Arvutiklassi kasutamise ajad on kokkuleppel õpetajatega.

Õpetajate konsultatsioonide ajad ja ringid kehtestatakse eraldi käskkirjaga ja on avaldatud kodulehel.

ManusSuurus
Fail Pikapäevarühma tööplaan.docx13.58 KB