Pikapäevarühma avaldus

Kui soovite panna oma lapse kooli pikapäevarühma, siis palun täitke alljärgnev avaldus.

Lapse andmed
Ees- ja perekonnanimi.
Kas laps hakkab pikapäevarühmas sööma?
Avalduse esitaja andmed
Ees- ja perekonnanimi.