Sauga Põhikool 20 aasta lõikes

Möödunud on Sauga Põhikoolil 20 aastat tööd valla alluvuses.

1991 a kooli direktoriks oli Lembit Rebane.  Alustati kvaliteedijuhtimissüsteemi loomisega.

Aastatel 1991 kuni 2004 otsiti väljundeid kooli paremaks majandamiseks, näiteks kooli keldris töötas baar, oli tellitud projekt koolimajja sihtasutuse moodustamiseks, osa pedagooge ja koolijuhid töötasid füüsilisest isikust ettevõtjatena.

Kirjutati erinevaid projekte, nii on Sauga Põhikool saanud duširuumid ja pälvinud mitmekordselt Rohelise lipu keskkonna säästliku kasutamise eest.

2004 a ametisse asus direktor Arvo Tali, algas koolimaja remont. Esimesel aastal vahetati koolimaja aknad, renoveeriti sild üle oja söökla teel, lõhuti puukuur. Järgmisel aastal viis jaanuaritorm koolimaja katuse ja murdis suuri kuuski maja ees. Toimuski katuse sundremont ja kuuskede mahavõtmine ning uue kuuseheki istutus. Edasi on järk-järgult remonditud kogu koolimaja- alumine korrus, ülemine korrus, garderoobi tulid kapid, poiste käsitööklass sai puutöö ja metallitöö jaoks uue kuue, välja on vahetatud kogu kooli mööbel, kaasajastatud on arvutiklass. Iga sügis on olnud üllatusterohke, et mis jälle on muutunud.

2005 a õppetöö korralduses on rõhuasetus inglise keelel ja loodusainetel. 2008 a mindi üle e-kooli süsteemile ja avati mittestatsionaarne osakond, mis on aidanud nii mõnelgi põhikooli lõputunnistust saada. Käesolevast õppeaastast on koolil interaktiivne õpikeskkond. Alustatud on talgutraditsiooniga.

Kool areneb muutuvas ajas ning julgesti võivad Sauga valla lapsed asuda õppima meie kooli!

Tulge ja vaadake!

Õppealajuhataja Heli Alumets