Õpetajate päev

Tundide ajad

 1. 8.25 – 9.00

 2. 9.05 – 9.40

 3. 9.45 – 10.20

 4. 10.25 – 11.00

SÖÖGIVAHETUND

 5. 11.30 – 12.05

SÖÖGIVAHETUND