Õpilased tutvusid kutseharidusvõimalustega

5. märtsil külastasid 8. ja 9. klassi õpilased Pärnumaa Kutsehariduskeskust. Külaskäik algas infotunniga, kus karjäärinõustaja Lisette Kandima tutvustas edasiõppimisvõimalusi ja vastas õpilaste küsimustele. Tõdeti, et kutsekeskhariduse ainuke siht ei ole tööturg, vaid ka võimalus õppida ja arendada end edasi järgmistel tasemetel. Noored said kasulikke näpunäiteid, kuidas planeerida oma karjääri ning teha õigeid kutsevalikuid. Põhjalikule infotunnile järgnes ekskursioon kutsehariduskeskuse kaasaegsetes õppehoonetes. Õpilased tegid ringkäigu raamatukogus ja aulas, külastasid erialaklasse. Uudistamist jätkus nii juuksurite kui ka kosmeetikute õppesalongis, tutvuti puidu- ja ehituserialade ning keevitamise ja autotehnika õppetöökodadega. ,,Kui saaksin, tuleksin siia otsekohe õppima,“ võttis hariva õppekäigu lühidalt kokku 8. klassi õpilane Kauri Auväärt.

Marika Hoolma

klassijuhataja