Üleriigiline laste etlusvõistlus „ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL“  

Üleriigilisel laste etlusvõistlusel „ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL“  

saavutas III koha KAURI TOMINGAS

Palju õnne!

Tapa Vallavalitsus, Tapa Vallaraamatukogu ja Tapa Valla Kirjandusklubi kutsusid kaheksandat korda osa võtma üleriigilisest laste etlusvõistlusest „Ellen Niiduga Midrimaal“. Sündmust on korraldatud Tapal, kus Ellen Niit aastatel 1938-1943 koolis õppis ja oma esimesed luuletused kirjutas.

Meie koolist  osalesid üleriigilisel etlusvõistlusel  nooremast vanuserühmast (1.–3. klass) Kauri Tomingas 3b klassist

 ja vanemast vanuserühmast (4.–6. klass) Mirabel Chrystelle Jaakson 4b klassist.

Esitama pidid nad ühe Ellen Niidu luuletuse ja teise vabalt valitud Eesti lastekirjaniku luuletuse. Praegusest distantsõppeajast hoolimata õpetas ja juhendas õpilasi õpetaja Merike Rahtma zoomi teel, harjutati pea igapäevaselt ilmekat lugemist.

Mõlemad õpilased olid väga tublid ja kohusetundlikud. Kui luuletused selged olid, kutsuti õpilased kooli ja huvijuht tegi filmiklipid ning luuletused saadetigi konkursile. Konkursi sõel oli tihe, kuid Kauri saavutas oma vanuserühmas 3. koha. Auhinnaliste esituste kokkuvõtet saab vaadata Tapa Vallaraamatukogu kodulehelt.

Kiitus Kaurile ja Mirabel Chrystellele, nende vanematele ning õpetaja Merikesele!

 

Õppealajuhataja Heli Alumets