COVID-19

Valitsuskabinet otsustas 12. märtsil, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele, hetkel kuni 1. maini. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. Esmaspäevast, 16. märtsist on koolihoone õpilastele suletud. Õpetajad on õpilastega kokku leppinud edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased on viinud koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid. Õppetööd korraldatakse e-kooli kaudu: õpetajad kannavad sisse ainetunnid, lisavad info õppematerjalide ja õppetegevuste kohta. Tagasisidestamine on korraldatud kahe nädala kaupa, selle aja jooksul peavad õpilased esitama õpetajatele oma kodused tööd, et saab anda tagasisidet (hinne või hinnang). Vajadusel võtke aineõpetajatega ise kontakti e-kirja teel. Jagame infot nii kooli kodulehe, e-kooli kui e-kirjade kaudu.

Jäägem terveks!