Distantsõpe inimeseõpetuses

Rõõm on tõdeda, et õpilased, eriti aga algklasside õpilased on suutnud kenasti kohaneda uutmoodi õppetööga. Kiitus lastele ja suured tänud nende vanematele, kes oma lapsi on igati nõu ja jõuga aidanud! 3. klasside inimeseõpetuses oli teema „Eesti naaberriigid“ Õpilastel oli ülesandeks valida neljast naaberriigist üks riik ja anda sellest ülevaade, kus ei puuduks ka selle riigi rahvussümbolid. Kõigi esitatud tööde puhul selgus, eelistatud naabriteks on Soome ja Venemaa. Järgmisel nädalal loodan anda ülevaate järgmisest tööst, kus tuleb jälgida kevade tulemist ja teha ülevaade, mis sisaldaks tähelepanekuid kolme õppeaine – loodus-, inimese- ja muusikaõpetuses õpitud ja muidki nende õppeainetega seotud teemasid.

Olge tublid ja terved!

Õpetaja Tiina Männik.

 

ManusSuurus
Fail RanerReimann_Rootsi.pptx7.48 MB