Distantsõpe vene keeles

Isegi distantsõppel olles, hoitakse õpilastega kontakti läbi videokõnede. Viimase nädala 8. klassi vene keele tundide teemaks oli “Meie väike haaramatu Eesti”. Videotundides rääkisime Eesti riigist, oma looduse ilust, vaatamisväärsustest ja üritustest, mida korraldatakse riigi eri nurkades. Teema õppimise käigus valmisid õpilastel huvitavad tööd, nad otsisid infot erinevate linnade kohta ja jagasid seda padlet.com lehel. 9.klassiga oli teemaks “Meie elame Euroopas”. Palju huvitavat infot leidsime õpikust, arutlesime, kus on parem puhata, kuhu tahaksime minna, tutvusime erinevate traditsioonidega, mängisime Challenge kahooti ja lõpuks tehti ka ülesanne, kus tuli leida vaatamisväärsused, mis olid piltidel ja kirjutada, kus kohas see asub ning mis riik see on. Nimetada tuli ka riigi pealinn.

Lastele meeldisid ülesanded väga ning samuti meeldis neile videokõnede kaudu arutleda.

Karolina Toomsalu

vene keele õpetaja