Hoolivuse ja tolerantsuse kuu 2020

Novembrikuu oli Sauga Põhikooli õpilastel pühendatud hoolivusele, heategevusele, lahkusele ja tolerantsusele. Terve kuu jooksul räägiti erinevates tundides just nendel teemadel. Samuti valmistati toredaid plakateid teemal “Kindness”, “Hoolivus” ja “Kellest või millest ma hoolin”. Plakatid kaunistasid kooli stende ning pakkusid õpilastele vahetundides huvitavat vaatamise ja lugemise materjali. Kuna Sauga Põhikoolil on käsil ka projekt “Heategevus saavutab Erasmus pluss toel tulemusi” sobis teema suurepäraselt. Heategevus ei ole Sauga Põhikooli laste arvates midagi suurt, milleks kulub palju energiat ja ressurssi. Heategevus võib olla ka mõni imepisike tegevus, nagu näiteks loomade eest hoolitsemine, vendade õdedega mängimine, koduste tööde tegemine(lehtede riisumine, puude lõhkumine, jõuludeks kodude kaunistamine, nõude pesemine jne). Kõik need tegevused ju näitavad, et me hoolime nendest inimestest ja loomadest. 

Algklasside õpilased kirjutasid hoolega hoolivusest luuletusi. Samuti tegid nad oma klassidesse pisikesed taimealad, kus nad saavad lillede eest hoolitseda. Koos õpetajaga tehti ka koristuspäevad, kus puhastati enda klassiruumi seinad, lauad ning hoolitseti nii koduklassi eest.  

13. novembril oli ülemaailmne “Kindness day”, mille puhul 4. klass käis külas Koplihobu tallis. Selle mõnusa lahkusepäeva tähistamise kohta saab rohkem lugeda SIIT. Samuti toimus 16. novembril ka rahvusvaheline tolerantsuse päev. Kuna tolerantsus ja üksteisest hoolimine on meile väga tähtis, kutsusime selleks puhuks külla esineja. Mari Topolevi, kes töötab mitmekesisuse valdkonnajuhina. Tema tööülesanneteks on luua mitmekesised tiimid, võrdsed palgad, töötajate koolitamine nende kaasamine ja anda ühiskondlik panus mitmekesisust puudutavatel teemadel. 

Lapsed kuulasid Mari juttu hoolega ning 3.-9. klassi õpilased said aktiivselt osaleda ka toredas mängus. Selles öeldi lauseid, mis võivad inimestes tekitada erimeelsust ning lapsed said nende kohta enda arvamust avaldada. Näiteks oli üheks väiteks “ Tema on poiss, teda me mängu ei võta”. Väga huvitav oli näha õpilaste reaktsiooni erinevatele arvamuste suhtes ning arutelu käigus muutis nii mõnigi õpilane enda arvamust. 

8.-9. klassi õpilased avaldasid oma mõtteid sõna “kindness” kohta väikese ingliskeelse esseega ning algklassid õppisid koos muusikaõpetajaga ära Juhan Trumpi loo “Hoolimise laul”.
Sauga Põhikooli lastel on nüüd kohe kindlasti selge, mida tähendab olla hooliv, lahke ja heatahtlik. 

Olgem hoolivad ja heatahtlikud ka edaspidi.

Laste toredaid tegemisi saab näha SIIT.