Kohtumine metsloomaga 2020

2020 aasta Keskkonnaameti üks teavituse peateema on „Kohtumine metsloomaga“. Ühiskonnas toimub pidev linnastumine ja kaugenemine loodusest, mistõttu on vaja meelde tuletada looduse üldise toimimise seaduspärasusi. Meie, inimesed, jagame Eestimaa pinnal ühist eluruumi teiste elusolenditega, sh metsloomadega. Me peame teadma rohkem metsloomade elust, et oskaksime paremini nende vajadustega arvestada.  

Novembrikuu esimesel nädalal  külastas Sauga Põhikooli keskkonnahariduse spetsialist Kalle Kõllamaa, kes meile sellest kõigest täpsemalt rääkis.

Loengutel osalesid 1. – 4. klassi õpilased väikestes gruppides, kus nad said teada, kuidas käituda, kui sattuda metsloomaga kokku metsarajal või kuidas tunda ära sekkumist vajavad olukorrad, kus metsloom (sh. linnud) on hädas ja vajab abi, miks satuvad loomad hätta,  kas ja kuidas saab inimene neile abi osutada ning kuhu pöörduda abi saamiseks.

Saime ka teada, kuidas käituda metsloomaga kohtumisel, näiteks karuga:

1.     Ära mingil juhul jälita looma, lähene karupoegadele või püüa loomaga kontakti otsida. Karupojad, nagu kõik loomapojad, tunduvad armsad ja abitud, kuid läheduses on tavaliselt ka nende ema.

2.     Kõnele valjult ja rahulikult kuid ära karju.

3.     Väldi otsest ja ainitist silmsidet, kuid jälgi looma liikumist ja tegevust.

4.     Väldi igasuguseid agressiivsuse märke, järske liigutusi, jää rahulikuks. Kui sul on relv, siis ära lähenevat karu tulista. Haavatud karu on sulle märksa ohtlikum, kui terve loom.

Kalle Kõllamaa jagas ka näpunäiteid, millised on need olukorrad, kus peaksime sekkuma: kui metsloom on abitus seisundis, kui ta ei suuda oma tavapärast elu ise edasi korraldada, kui ta on vigastatud, kui ta on sattunud asulasse või kuskile lõksu.

Suurt elevust tekitas loengu lõpus veel see, kui lastel oli võimalik uurida, katsuda ja ära tunda meie metsades elavate metsloomade nahku (rebase, hundi, ilvese, kopra, nirgi, saarma, jänese, kähriku jne.) 

„Kohtumine metsloomaga“ andis meile võimaluse esitada palju küsimusi ja saada põnevaid vastuseid, märgata seoseid, arendada arutlemisoskust jpm.

Oleme hoolivad ja teadlikud loodusesõbrad!

Õpetajad Maile Lilletai ja Merike Rahtma

Rohkem pilte SIIN.