Konkursid ametikohtadele

SAUGA PÕHIKOOL kuulutab välja konkursi alates 2017/2018 õppeaastast järgmistele ametikohtadele:

LOGOPEEDI  (0,5 ametikohta).

INGLISE KEELE ÕPETAJA (0,2 ametikohta)

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA (0,5 ametikohta)

POISTE TÖÖÕPETUSE ÕPETAJA (0,171 ametikohta)

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada 17. augustiks 2017.a aadressil SAUGA PÕHIKOOL   Nurme küla, Sauga vald, Pärnumaa, indeks 85004 või e-aadressil info@saugakool.ee.

Info telefonidel 44 30 032, 55 535 765, 55 571 363