Projektidest

Aastatel 2016-2018 oli kool seotud kahe rahvusvahelise Erasmus+ projektiga. Nende projektide kodulehtede lingid on leitavad kooli kodulehel. Projektijuhi eestvedamisel said nende kahe aasta jooksul kooliõpilased osa erinevatest projektipõhistest ülesannetest, samuti avanes paljudel lastel võimalus reisida välismaale.

Lisaks Erasmus+ projektidele osales kool ka eTwinningu projektis ’’Eco friendly actions II,’’ kus meie koolile omistati projekti lõppedes Euroopa kvaliteedimärk.