Rahvusvaheline II olümpiaad vene keel teise keelena

Meie kooli tubli vilistlane Ilana Simane osales eelmisel õppeaastal rahvusvahelisel olümpiaadil vene keel teise keelena. Olümpiaad toimus 25.oktoobrist 2019.a - 25.märtsini 2020.a, kus osales 3199 inimest 98 riigist. Korraldajaks oli Sankt-Peterburi Riigiülikool. Olümpiaad koosnes kahest voorust, kus kontrolliti järgnevaid osaoskusi: loetu mõistmine, kirjutamine, grammatika, sõnavara ja lauseõpetus. 

Pandeemia tõttu lükati teise näost-näkku etapi läbimine erinevates riikides edasi ja tulemused avalikustati alles nüüd.

 

Finaalis sai Ilana 1. koha. See on suurepärane tulemus. 

 

Palju õnne Ilana !

 

Karolina Toomsalu

vene keele õpetaja