Rahvusvaheline online-olümpiaad vene keel teise keelena

9.klassi õpilane Ilana Simane osales rahvusvahelisel online-olümpiaadil vene keel teise keelena, mis toimus 03.-25.detsembril 2019.a, kus osales 7000 inimest 131 riigist. Korraldajad olid Sankt-Peterburi Riigiülikool ja Vene Föderatsiooni haridusministeerium. Olümpiaad koosnes kahest voorust, kus kontrolliti järgnevaid osaoskusi: loetu mõistmine, kirjutamine, grammatika, sõnavara ja lauseõpetus. Finaalis sai Ilana 93% 100st. See on suurepärane tulemus. Õnnitleme!

Karolina Toomsalu

vene keele õpetaja