Sauga Põhikool uuel õppeaastal

2018/2019 õppeaastal alustab Sauga Põhikoolis  kaks  1. klassi, kokku 29 õpilast, klassijuhatajad Maile Lilletai ja Merike Rahtma, kes on meie kollektiivis uus õpetaja. 2. klasse on samuti kaks ja klassijuhatajateks Hiie Ude ja Magdalena Donerstak; 3. klassiga jätkab Silja Heinsalu; neljanda a ja b klassijuhatajaks on Heli Alumets; 5. klassi klassijuhataja on Eda Strandberg; 6. klassi klassijuhataja – Rena Ridalaan; 7. ja 8. klassiga jätkab Marika Hoolma ja 9. klassi klassijuhataja on Karolina Toomsalu.

Uutest õpetajatest lisandusid meie perre peale 1. klassi õpetaja, informaatika-programmeerimise õpetaja Jüri Kormik, inglise keele ja klassiõpetaja Merilin Kauniste, keemiaõpetaja Ülle Vares ja huvijuht Anni Tetsmann.

Ootame põnevusega koolitöö algust!

 

Heli Alumets
õppealajuhataja