Uudised

8.klass käis 17. aprillil Tallinnas Riigikogus 19. aprill Emily Randlo


Noori tervitas seal riigikoguliige Alar Laneman, kes tutvustas neile riigikogu hoonet, sealseid ameteid jne.

Hiljem käisid nad ringi giidiga, kes rääkis riigikogu ajaloost, korrast ning saime ka ise istungisaalis käia.

Noori tervitas seal riigikoguliige Alar Laneman, kes tutvustas neile riigikogu hoonet, sealseid ameteid jne.

Hiljem käisid nad ringi giidiga, kes rääkis riigikogu ajaloost, korrast ning saime ka ise istungisaalis käia.