Uudised

„Lugemisisu“ programm innustab lapsi lugema 09. märts Margit Lott


Veebruari kuus külastas „Lugemisisu“ programmi raames meie kooli Sauga raamatukoguhoidja Anne Koppel, kes aitas õpilastel avastada lugemisrõõmu ning tutvustas erinevaid põnevaid teemasid.

Anne Koppel jagas ka nippe, kuidas leida endale sobivaid lugemismaterjale ning julgustas lapsi ja noori lugema mitmekesiselt. Ta rõhutas lugemise olulisust teadmiste omandamisel ja loovuse arendamisel ning innustas kõiki avastama raamatute maailma.

„Raamatu teekonna“ tunnis tutvustati 1.a ja 1.b klassile, kuidas valmib raamat ning 1.a klassi õpilased voltisid endale isikliku „Väikese sõna raamatu“. Lisaks said esimeste klasside lapsed ette lugeda lõbusaid luuletusi ja otsida laualt luuletusele vastava pildi. Veel kuulati laulu „Head raamatud“ ning lapsed täitsid luuletuses puuduvad lüngad.

3.b klassiga toimus programmi teematund "Teeme ise ajakirja!". Sissejuhatuseks vaatasid 3. klassi õpilased ajakirja Hea Laps peatoimetaja Kätlin Vainola videot ajakirjanduse ajaloost ning peale seda hakkasid õpilased ise ajakirja tegema.

4.b klass osales „Detektiivitunnis“. Õpilastel oli võimalus panna kirja oma detektiivilugu ning see tunni lõpus klassikaaslastele ette lugeda.

3.a klassiga läbiti teematund "Teeme ise ajakirja!". Sissejuhatuseks vaatasid õpilased ajakirja Hea Laps peatoimetaja Kätlin Vainola videot ajakirjanduse ajaloost ning peale seda hakkasid õpilased ise ajakirja tegema. 

2. klassi õpilased tutvusid „Raamatu teekonna“ tunnis, kuidas valmib raamat. Lisaks kuulati laulu „Head raamatud“ ning lapsed täitsid puuduvad lüngad. Samuti said õpilased ette lugeda lõbusaid luuletusi ning moodustasid liitsõnu.

5. klassi tunnis tutvuti Ketlin Priilinna loominguga, sest märtsikuus seoses emakeelenädalaga on kirjanikku ennast külla oodata. Lisaks tegid õpilased läbi mängu „Eesti lastekirjanduse kuldvara tosin küsimust“.

4.a klassi „Detektiivitunnis“ said õpilased kirja panna oma detektiiviloo ning selle tunni lõpus klassikaaslastele ette kanda.

Anne Koppeli külaskäigud olid põnevad ja harivad kõigile õpilastele ning õpetajatele. Aitäh Anne, et tuled ja sütitad noori tutvuma ja lugema erinevaid raamatud.

Veebruari kuus külastas „Lugemisisu“ programmi raames meie kooli Sauga raamatukoguhoidja Anne Koppel, kes aitas õpilastel avastada lugemisrõõmu ning tutvustas erinevaid põnevaid teemasid.

Anne Koppel jagas ka nippe, kuidas leida endale sobivaid lugemismaterjale ning julgustas lapsi ja noori lugema mitmekesiselt. Ta rõhutas lugemise olulisust teadmiste omandamisel ja loovuse arendamisel ning innustas kõiki avastama raamatute maailma.

„Raamatu teekonna“ tunnis tutvustati 1.a ja 1.b klassile, kuidas valmib raamat ning 1.a klassi õpilased voltisid endale isikliku „Väikese sõna raamatu“. Lisaks said esimeste klasside lapsed ette lugeda lõbusaid luuletusi ja otsida laualt luuletusele vastava pildi. Veel kuulati laulu „Head raamatud“ ning lapsed täitsid luuletuses puuduvad lüngad.

3.b klassiga toimus programmi teematund "Teeme ise ajakirja!". Sissejuhatuseks vaatasid 3. klassi õpilased ajakirja Hea Laps peatoimetaja Kätlin Vainola videot ajakirjanduse ajaloost ning peale seda hakkasid õpilased ise ajakirja tegema.

4.b klass osales „Detektiivitunnis“. Õpilastel oli võimalus panna kirja oma detektiivilugu ning see tunni lõpus klassikaaslastele ette lugeda.

3.a klassiga läbiti teematund "Teeme ise ajakirja!". Sissejuhatuseks vaatasid õpilased ajakirja Hea Laps peatoimetaja Kätlin Vainola videot ajakirjanduse ajaloost ning peale seda hakkasid õpilased ise ajakirja tegema. 

2. klassi õpilased tutvusid „Raamatu teekonna“ tunnis, kuidas valmib raamat. Lisaks kuulati laulu „Head raamatud“ ning lapsed täitsid puuduvad lüngad. Samuti said õpilased ette lugeda lõbusaid luuletusi ning moodustasid liitsõnu.

5. klassi tunnis tutvuti Ketlin Priilinna loominguga, sest märtsikuus seoses emakeelenädalaga on kirjanikku ennast külla oodata. Lisaks tegid õpilased läbi mängu „Eesti lastekirjanduse kuldvara tosin küsimust“.

4.a klassi „Detektiivitunnis“ said õpilased kirja panna oma detektiiviloo ning selle tunni lõpus klassikaaslastele ette kanda.

Anne Koppeli külaskäigud olid põnevad ja harivad kõigile õpilastele ning õpetajatele. Aitäh Anne, et tuled ja sütitad noori tutvuma ja lugema erinevaid raamatud.