Koolielu

Kodukord


Koolis austavad õpetajad, õpilased ja vanemad kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.

Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja nende vanemate ning kooli töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.
Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, turvalisuse ja vara kaitstuse. Kooli kodukord määrab kindlaks õppetöö, õppetundide, vahetundide, ürituste ja väljasõitude korralduse, õpilase käitumisele seatud nõuded, koolikohustuse täitmise, õpilase arengu toetamise, tunnustamise ja mõjutusvahendite rakendamise alused ning õpilaste ja töötajate turvalisuse tagamise põhimõtted. 

Kooli kodukorra kehtestab direktor ja see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik koolimajas, kooli territooriumil ning kõigil kooli poolt organiseeritud üritustel. Kodukorda tutvustab klassijuhataja õpilastele ning nende vanematele õppeaasta alguses või kooli astumisel, vajadusel teavitab muudatustest.

Kooli kodukorraga saab tutvuda SIIN

Koolis austavad õpetajad, õpilased ja vanemad kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on viisakas ja lugupidav.

Kooli kodukord sisaldab kooli õpilaste ja nende vanemate ning kooli töötajate omavahelise suhtlemise, käitumise ja ühistegevuse reegleid.
Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, turvalisuse ja vara kaitstuse. Kooli kodukord määrab kindlaks õppetöö, õppetundide, vahetundide, ürituste ja väljasõitude korralduse, õpilase käitumisele seatud nõuded, koolikohustuse täitmise, õpilase arengu toetamise, tunnustamise ja mõjutusvahendite rakendamise alused ning õpilaste ja töötajate turvalisuse tagamise põhimõtted. 

Kooli kodukorra kehtestab direktor ja see on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik koolimajas, kooli territooriumil ning kõigil kooli poolt organiseeritud üritustel. Kodukorda tutvustab klassijuhataja õpilastele ning nende vanematele õppeaasta alguses või kooli astumisel, vajadusel teavitab muudatustest.

Kooli kodukorraga saab tutvuda SIIN