Meie koolist

Põhimäärus


Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ning Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 „Tori valla põhimäärus“
§ 54 lõike 3 alusel.

Kooli põhimääruse dokumendi leiab SIIT.

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ning Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 „Tori valla põhimäärus“
§ 54 lõike 3 alusel.

Kooli põhimääruse dokumendi leiab SIIT.