Projektid

Erasmus+


Erasmus + programmist lähemalt saab lugeda SIIN.

Erasmus + programmist lähemalt saab lugeda SIIN.

Üldinfo

2019-2021

Sauga Põhikool esitas taotlused Erasmus KA229 programmile.

Kordinaatorina projektile ,,Charity Achieves Results With Erasmus+''

Eesmärk

Selle projekti eesmärk on julgustada erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilasi, töötama IKT oskustega, praktiseerima inglise keelt ja edendada suhtumist vabatahtlikesse ettevõtetesse, mis muudab nad vastutustundlikuks, organiseerituks, distsiplineerituks, ambitsioonikaks, meeskonnatöötajaks, kogema juhtimismotivatsiooni, koostööd ja solidaarsust. Kõik tegevused viivad õpilased kasvamiseni ja tagavad võrdsuse, heaolu, sotsiaalse kaasatuse, kasvatavad enesekindlust, edendavad hoolivust ja austavad keskkonda, moodustavad õige isiksuse ja ettevõtlike oskustega kodanikud.

Partnerriigina projektile ,,Another Hike...Another History...''

https://anotherhikeanother.wixsite.com/erasmus

Eesmärk

Igal riigil on oma ajalugu ja selle projektiga tahaksime jagada kahte kirge: matkamise- ja huvitavate ajalooliste marsruutide kirge.
Iga kool valib matkamiseks teed ja need seotakse õppekava sisuga. Kuna tänapäeval saame kõiki neid radu läbida ka kui matkaradu, on olulise tähtsusega Euroopa kultuuripärandi osana panna meie õpilased õppima ajalugu minevikust praeguseni.
Selle projekti raames jagavad nii õpilased kui ka õpetajad matkamisel osalemise kogemusi partneriasutuste ja nende kohalike kogukondadega ning harjutavad samal ajal erinevaid
keeli (inglise ja riigikeeled) ning tegelevad matkamise sisu käsitlevate IKT-oskustega.

Mõlemale projektile sai Sauga Põhikool rahastuse ja kahe aasta jooksul (2019 - 2021) toimuvad koolis projektitegevused ja reisid välisriikidesse. 

 

2016 - 2018

Sauga Põhikool esitas taotlused Erasmus KA2 programmile.

Kordinaatorina projektile ,,Managing schools' environmental impacts.''

https://maseniproject.wordpress.com/

Partnerriigina projektile ,,Eco friendly actions.''

Mõlemale projektile sai Sauga Põhikool rahastuse ja kahe aasta jooksul (2016 - 2018) toimusid koolis projektitegevused ja reisid välisriikidesse. 

Erasmus + programmist lähemalt saab lugeda SIIN.

Projekti ülesanded toimuvad enamjaolt platvormil twinspace.