Õpilasesindus

Sauga Põhikooli õpilasomavalitsuse liikmed 2020/2021

1. Marin Tiits

2. Stig Airon Jaakson

3. Henri Viotti

4. Eliise Ellik

5. Richard Müller

6. Ranno Peet

7. Marcus Pürg

8. Johanna Türnpu

9. Liisi Hunt

10. Carol-Liina Lepik

11. Henri Pärn - asepresident

12. Kevin Reimann - president