Õpilasesindus

Sauga Põhikooli õpilasomavalitsuse liikmed 2018/2019

4. klass - 

5. klass - 

6. klass - 

7. klass -

8. klass -

9. klass -