Huviringid

RINGIDE PLAAN 2018/2019

Huviringides osalemine on TASUTA seega kasutage võimalust!

Huviringid algavad 1. oktoobril, v.a mudelismi ettevalmistus, mis algab 15. oktoobril.

Huviringidesse registreerumine huvijuhi kaudu. Kirjutage merilink@saugakool.ee

Registreerimisel palume järgmisi andmeid: huviring, lapse ees- ja perekonnanimi, vanus, lapse telefoninumber, lapsevanema ees- ja perekonnanimi, telefoninumber.

MIS

KUS

MILLAL

RINGIJUHT

Pilliõppering

Sauga Põhikooli muusikaklass

1. nädalal E 5. tund ja T 6. tund
2. nädalal E 6. tund ja K 6. tund

T. Männik

Lauluring

Sauga Põhikooli muusikaklass

1. nädalal E 6. tund ja N 6. tund
2. nädalal E 7. tund ja N 7. tund

T. Männik

Mudilaskoor

Sauga Põhikooli muusikaklass

T 7. tund (13.20-14.05)

T. Männik

Meediaring

Sauga Põhikooli arvutiklass

N 7. tund (14.05-14.50)

M. Kauniste

Pranglimine

Sauga Põhikooli arvutiklass

K 6. tund (13.20-14.05)

M. Rahtma

Programmeerimine

Sauga Põhikooli arvutiklass

T 6.-7. tund (13.20-14.50)

J. Kormik

Robootika

Sauga Põhikooli
tööõpetuse klass

N 6.-7. tund (13.20-14.50)

J. Kormik

Kokandus

Sauga Põhikooli 

tööõpetuse klass

T 6.-7. Tund (13.20-14.50)

Õ. Kukk