Uudised

Keeleoskus avab uksed maailma 16. mai Marika Hoolma


Huvi soome keele vastu on Eestis taas tõusuteel ning selle õppeaasta alguses lisasid paljud koolid selle oma B-keelte valikusse. Meie koolis asus soome keelt õppima kolmteist 6. klassi õpilast. Peagi mööduv kooliaasta oli kuuendike arvates tore ning täis väljakutseid, sest õpetaja Rita Tammela viis oma rühma ka huvitavatele õppekäikudele.

Nii esineti näiteks ülelinnalisel soome keele päeval, mis toimus Ülejõe Põhikoolis, humoorika näidendi ning lauludega, meeleoluka kavaga üllatati ka Jänesselja lasteaia lapsi. Maikuus viis õppekäik lapsed keeleõppe raames külla Pärnus tegutsevasse jalatsifirmasse Pomarfin. Tutvuti vabriku tööga ning saadi muuhulgas teada, kui palju peab seal töötamiseks oskama soome keelt. Kohtuti tehase juhi Jarno Fonseniga, kes on ühtlasi Soome aukonsul Pärnus.

,,Mulle meeldivad soome keele tunnid,“ ütles Lisandra Aniste, ,,sest mul on Soomes tuttav ja tahaksin temaga ta emakeeles rääkida. Õpetaja Ritaga saab mul see keel kindlasti selgeks.“ Pauliina Ild lisas:,,Soome on meie sõbralik naaberriik, paljude eestlaste pered elavad seal, käiakse üksteisel külas, keeleoskus on vajalik.“ ,,Õpime tihti läbi mängu, see on samuti tore,“ kinnitas Loore Tekko.

Järgmisel õppeaastal plaanib Sauga kool B-keelena õpetama hakata ka hispaania keelt.

Huvi soome keele vastu on Eestis taas tõusuteel ning selle õppeaasta alguses lisasid paljud koolid selle oma B-keelte valikusse. Meie koolis asus soome keelt õppima kolmteist 6. klassi õpilast. Peagi mööduv kooliaasta oli kuuendike arvates tore ning täis väljakutseid, sest õpetaja Rita Tammela viis oma rühma ka huvitavatele õppekäikudele.

Nii esineti näiteks ülelinnalisel soome keele päeval, mis toimus Ülejõe Põhikoolis, humoorika näidendi ning lauludega, meeleoluka kavaga üllatati ka Jänesselja lasteaia lapsi. Maikuus viis õppekäik lapsed keeleõppe raames külla Pärnus tegutsevasse jalatsifirmasse Pomarfin. Tutvuti vabriku tööga ning saadi muuhulgas teada, kui palju peab seal töötamiseks oskama soome keelt. Kohtuti tehase juhi Jarno Fonseniga, kes on ühtlasi Soome aukonsul Pärnus.

,,Mulle meeldivad soome keele tunnid,“ ütles Lisandra Aniste, ,,sest mul on Soomes tuttav ja tahaksin temaga ta emakeeles rääkida. Õpetaja Ritaga saab mul see keel kindlasti selgeks.“ Pauliina Ild lisas:,,Soome on meie sõbralik naaberriik, paljude eestlaste pered elavad seal, käiakse üksteisel külas, keeleoskus on vajalik.“ ,,Õpime tihti läbi mängu, see on samuti tore,“ kinnitas Loore Tekko.

Järgmisel õppeaastal plaanib Sauga kool B-keelena õpetama hakata ka hispaania keelt.